Kuntoutus Suomessa

Jokainen suomalainen voi tarvita kuntoutusta jossain elämänsä vaiheessa. Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, jossa on asetettu selkeät tavoitteet kuntoutukselle. Kuntoutusta voi tarvita, jos vamma tai sairaus estää itsenäistä selviytymistä, opiskelua tai työntekoa.

Kelan järjestämä kuntoutus on maksutonta, ja sen ajalta saattaa hakijalla olla oikeus kuntoutusrahaan. Kela myöntää kuntoutuksen lääkärin lausunnon perusteella, ja siinä käydään läpi sairauden tai vamman aiheuttama kuntoutustarve.

Kuntoutuksen tavoitteet voivat vaihdella fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja palauttamisesta opintojen loppuun saattamiseen tai sopeutumiseen elämään sairauden tai vamman kanssa. Myös kuntoutusta on monenlaista, kuntoutuspsykoterapiasta vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kuntoutusta järjestetään monen eri tahon toimesta, kuten esimerkiksi vammaisjärjestöt, oppilaitokset sekä kuntoutuslaitokset. Kelan sivuilta löytyy selkeä palveluntuottajahaku, johon täytetään, minkä tyyppistä kuntoutusta ollaan hakemassa ja hakijan kotikunta. Lisäksi merkitään haettava kuntoutusmuoto, kuten vaikkapa allasterapia, neuropsykologinen kuntoutus tai puheterapia sekä palveluntuottajan tarjoamat kommunikaatiokeinot, kuten esimerkiksi suomi, ruotsi, viittomakieli tai graafiset merkit.

Myös vammaisurheilu voi toimia jatkuvasti ylläpidettävänä kuntoutuksena, ja se onkin hyvin organisoitunutta Suomessa. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta eli VAU valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka neuvoo ja konsultoi vammaisten henkilöiden urheilun harrastamisen mahdollisuuksissa. SOLIA tarkoittaa soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaa, joka opastaa ja neuvoo, kun urheilemisessa käytettävät apulaitteet tulevat ajankohtaisiksi.

Invalidiliiton kuntoutuskeskukset

Invalidiliitto on valtakunnallinen vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden vaikuttamis- ja palvelutoiminnan järjestö. Sen tehtävänä on osallistua vammaisia ihmisiä koskevaan päätöksentekoon, tiedottaa vammaisuudesta sekä auttaa vammaisia ihmisiä heidän elämänsä kaikissa vaiheissa.

Invalidiliitolla on jäsenyhdistyksiä, joiden toimintaa se tukee. Järjestön toimintaan pääsee mukaan liittymällä johonkin sen jäsenyhdistyksistä. Sen pyrkimyksenä on yhdenvertainen ja esteetön Suomi, mihin se tähtää muun muassa kuntoutusta tarjoamalla.

Validia Kuntoutus Helsinki

Validia Kuntoutus eli Invalidiliiton Kuntoutus Oy on osa Invalidiliittoa, ja se tarjoaa vaikeavammaisten kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta sekä neurologista kuntoutusta. Validia Kuntoutus perustettiin 2014, mutta kuntoutustoiminta on aloitettu jo vuonna 1953 silloisessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Sen nykyiset tilat ovat Nordenskiöldinkadulla Helsingissä.

Validia Kuntoutus Helsinki on erikoistunut vaativan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja nimenomaan vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamiseen. Se on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on vamman tai sairauden aiheuttama aivo- tai selkäydinvaurio tai neurologinen sairaus, kuten esimerkiksi polio tai aivoverenvuoto.

Tämän kuntoutuksen piiriin voi hakeutua Kelan kuntoutuspäätöksellä, mutta myös vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella kuin myös itse maksaen lääkärin lähetteellä.

Validia Kuntoutus Lahti

Lahden Launeen kaupunginosassa sijaitseva Validia Kuntoutus Lahti erikoistuu sopeutumisvalmennukseen, erityisesti vaikeasti vammaisten, sekä harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvien henkilöiden ja kokonaisten perheiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Tämän Lahdessa järjestettävän kuntoutuksen erityispiirre on se, että vammaisen henkilön perhe ja lähipiiri ovat läheisesti mukana kuntoutuksessa, ja heidän näkemyksiään myös kuunnellaan prosessin aikana. Lahdessa järjestetään myös omaishoitajien kuntoutuksia.

Lapin Kuntoutus

Lapin Kuntoutus sijaitsee Rovaniemellä, ja sinne voi hakeutua sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Se tarjoaa vaikeasti vammaisten lääkinnällistä kuntoutusta sekä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kuntoutusta. Se erikoistuu myös ikääntymisen aiheuttamaan kuntoutustarpeeseen sekä veteraanikuntoutukseen, kuten myös työikäisten tarvitsemaan kuntoutukseen. Sinne voi tulla tavanomaisempaa reittiä, kuten Kelan tai vakuutusyhtiön lähetteellä, mutta myös itse maksaen tai lahjakortilla.